5 Simple Techniques For reintegratie

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen in excess of uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

De sector onderwijs is een bijzondere sector. Fulfilled betrekking tot ontslag in het onderwijs is het van belang een onderscheid te maken tussen verschillende soorten werknemers.

Om de re-integratie van je werknemer in goede banen te leiden, kun je een re-integratiespecialist van HCS inschakelen. HCS zorgt er dan voor dat iedereen zich optimaal en volgens de regels en wetten inzet voor de re-integratie.

Meer relevante informatie over outplacement, IRO, reintegratie en loopbaanbegeleiding vind u op een van de volgende internet sites:

Misschien kan uw werkgever een andere functie creëren. Dit bespreekt u samen. Heeft uw werkgever tijdelijk passend werk voor u? Dan moet u dit werk accepteren als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

De onderwijsraad bepleit in te rapport naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs nu om voor nieuwe docenten een masteropleiding verplicht te stellen en daarbij bij- en nascholing in te zetten.

U blijft in dienst bij uw eigen werkgever. De tweede spoor onderwijs arbeidsvoorwaarden die u met uw eigen werkgever heeft gemaakt, blijven hetzelfde.

Het aanvraagformulier met alle bijlagen sturen wij ook aan uw werkgever. Alle gegevens die wij tijdens ons onderzoek nog ontvangen en die voor het oordeel belangrijk zijn, delen wij ook met de werkgever.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft immers geen zicht op de mogelijkheden die de werkgever heeft om de arbeid aan te passen aan de mens of de mogelijke wijzigingen die zich kunnen voordoen binnen de onderneming (nieuwe functies, pensionering en ontslag, loopbaanonderbrekingen e.d.m.), en mag zich op dit punt ook niet doorway de werkgever laten beïnvloeden in een bepaalde richting.

Niet alleen uw werkgever kan voor detacheren kiezen. Als u mogelijkheden voor re-integratie ziet bij een ander bedrijf, kunt u ook zelf uw werkgever vragen om detachering. U mag vaker kiezen voor detacheren als dit helpt bij uw re-integratie.

Ik bevestig hierbij dat de informatie die in dit formulier is ingevuld, kan worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief (zie onze privacyverklaring)

This category only incorporates cookies that guarantees essential functionalities and safety features of the website. These cookies never retailer any personal facts. Non-essential Non-vital

Maar het kan zijn dat de oorspronkelijke WW-uitkering van uw ex-werknemer weer herleeft. Wij berekenen de kosten dan vanaf dat moment weer aan u door.

Een werknemer kan uiteraard tijdens de uitvoering van het re-integratieplan steeds een spontane raadpleging vragen bij de preventieadviseur-arbeidsarts als hij meent dat de maatregelen in het strategy niet meer zijn aangepast aan zijn gezondheidstoestand, bv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *